PODLAHY Hlaváček
Václav Hlaváček

Podlahy pardubice

Návod na pokládání podlah

Laminátové podlahy Balterio se mimořádně snadno pokládají. To je dobrá zpráva jak pro odborníka, tak pro kutila. Revoluční spojvací systém Click Xpress zaručuje pěkné a rychlé položení. Tento otočný systém laminátové podlahy nechá dílce bez problémů do sebe zapadnout a výsledkem je pevné, bezešvé spojení. Také je možné opětovné položení. Při stěhování a nebo přestavbě odpojíte podlahové dílce od sebe a potom je opět jednoduše spojíte. Pevně, spolehlivě a o čtvrtinu rychleji než při pokládce jiných plovoucích podlahových systémů.

Všeobecně

Click Xpress je revoluční nový systém na spojování laminátových podlah bez použití lepidla a dalšího speciálního nářadí. Jediné co budete potřebovat je tužka, metr nebo pásmo na měření, pilka nebo fréza nebo několik distančních kolíků. Spojovací zámek Click Xpres je určený pro jednoduché, rychlé a účinné zabezpečení vysoce kvalitního výsledku.

Příprava podlahy

Položte neotevřené lamely do středu místnosti a nechte aklimatizovat 48 hodin. Ideální průměrná teplota v místnosti by měla být kolem 22 C a ideální pokojová vlhkost vzduchu je kolem 55%. Ubezpečte se, že výškový rozdíl mezi spodním okrajem zboží a podlahou je nejméně 1 cm.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Plovoucí podlaha

Obrázek 1: ubezpečte se, že podlaha je čistá a v perfektním stavu. Nerovnosti vyšší než 2 mm musí být zarovnané dopředu. Všechny lamely musí být před pokládkou zkontrolované (barevné odlišnosti, odchylky v rozměrech…), tyto lamely nesmí být použity, jinak nárok na záruku zaniká. Laminátové panely musí být spojovány příčně. Použijte certifikovanou fólii (parozábranu) a podložku pod plovoucí podlahu. Fólii aplikujte až po soklové lišty. Pásy překrývejte 20 cm.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Spojování lamel

Obrázek 2: přiložte podlahovou lamelu pérkem směrem k drážce až k předem položené lamele ve správném úhlu. Pokud přikládáte lamelu drážkou k pérku, udělejte to stejně v opačném směru. Zatlačte lamelu až na zem. Do té doby než se lamely automaticky nespojí, čímž vznikne pevný spoj.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Diletační spára

Obrázek 3: nosná vrstva se vlivem změn vlhkosti roztahuje a stahuje. Proto je potřebné ponechat na všech stranách u zdi 8–10 mm mezeru (dilatační spáru).

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Systém pokaládky

Obrázek 4: můžete začít s pokládkou v rohu nebo uprostřed jedné ze zdí pokoje. Systém Click Xpress umožňuje pokládat lamely z leva do prava a také z prava do leva. Doporučuje se provádět pokládku podlahy od nějaké překážky (dveře, radiátor…). Měli by jste spojit 2 lamely kratšími stranami před tím, než je přiložíte již k položeným podlahovým lamelám.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Postup

Obrázek 5: Jemně nadzvednete 2 lamely, které jste spojili kratšími stranami a zasuňte druhou lamelu delší stranou do řady, která je již položená.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

4. a další řady

Obrázek 6: od 4 řady pokračujte stejně jako při první řadě, ale přesuňte se již na položenou laminátovou podlahu.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Ukončení pokládky podlahy

Obrázek 7: ujistěte se, že necháváte 10 mm širokou dilatační spáru. Myslete na to při kladení poslední řady lamel. Zaměřte šířku poslední řady pomocí odřezaných lamel.

Ihned po ukončení pokládky podlahy je možné po podlaze chodit a pustit se do ukončovacích prací.

Pokládka laminátové podlahy - plovoucí podlaha

Rozebírání podlah

Obrázek 8: Vaše podlaha systému Click Xpress může být kdykoliv rozebratelná bez jakýkoliv omezení. Jednoduše nadzvednete lamely ve správném úhlu.

Údržba podlahy

Údržba podlahy se provádí pouze vlhkým hadrem s přípravkem určeným na údržbu laminátových podlah (doporučujeme: PCI přípravek na údržbu laminátových podlah). Musí být zabráněno přístupu vody, případně vzniku kaluží.